Xijaro

Huisstijl voor trance producer Xijaro (tegenwoordig Xijaro & Pitch). In het logo is de geluidsgolf van de gesproken jingle ‘Xijaro’ te zien.