Logo ontwerp Spinel

Merkteken voor veiligheidscentrum Spinel, het regionale veiligheidscentrum en oefeninstituut voor crisisbeheersing in Zuid-Holland Zuid. In opdracht van Total Identity.